Liên hệ

Cơ sở phân hiệu:
300A Điện Biên Phủ, phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08.38999830
Email: truong@ngothoinhiem.edu.vn; tuyensinh@ngothoinhiem.edu.vn