Tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần trong trường năm học 2015 - 2016

1. Thời gian:

Lễ chào cờ được tổ chức vào thứ hai hàng tuần.

2. Đối tượng tham gia:

- Tập thể Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên nhà trường.

- Toàn thể đội viên, học sinh.

3. Hình thức tổ chức:

Có 3 hình thức

3.1 Hình thức thứ nhất: Cờ được treo sẵn trên lễ đài hoặc trên cột cờ.

3.2 Hình thức thứ hai: Cờ được đội viên cầm đứng trước đơn vị, đội trống, kèn đứng sau đội cờ, tất cả đều quay mặt về đơn vị. Đội viên giương cờ khi có hiệu lệnh “Chào cờ – Chào!”.

1.3 Hình thức thứ ba: Đội Nghi lễ thực hiện kéo cờ. Đội viên thực hiện kéo cờ khi có hát Quốc ca hoặc thực hiện bài trống chào cờ.

4. Nghi thức Lễ chào cờ:

- Sau khi các tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, đội viên, học sinh ổn định vị trí, đơn vị thực hiện diễn biến Lễ chào cờ.

- Dẫn chương trình (Giáo viên hoặc đại diện Ban Chỉ huy liên đội) điều hành Lễ chào cờ theo trình tự như sau:

 • Trân trọng kính mời các vị đại biểu (thầy cô) cùng toàn thể các bạn chuẩn bị làm Lễ chào cờ!
 • Đội Nghi lễ vào vị trí! (nếu có đội nghi lễ tham gia Nghi thức Lễ chào cờ)
 • Nghiêm!
 • Chào cờ – Chào!
 • Quốc ca!
 • Đội ca!
 • Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!
 • Trân trọng cảm ơn các đại biểu cùng toàn thể các bạn.
 • Đội nghi lễ về vị trí! (nếu có đội nghi lễ tham gia Nghi thức Lễ chào cờ)

- Kết thúc Nghi thức Lễ chào cờ.

- Tùy tình hình thực tế các đơn vị xây dựng nội dung chào cờ phù hợp, lồng ghép các nội dung về tuyên truyền, giáo dục học sinh.

* Lưu ý: Nếu các đơn vị có điều kiện sẽ sử dụng trống kèn trong Lễ chào cờ, ngược lại nếu không có điều kiện các đơn vị sử dụng nhạc nền theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các liên đội chủ động tham mưu Ban giám hiệu triển khai thực hiện lễ chào cờ đầu tuần tại đơn vị theo đúng hướng dẫn.

- Chọn nhạc nền bài Quốc ca (Tiến quân ca – Nhạc sĩ: Văn Cao), Đội ca (Cùng nhau ta đi lên - Nhạc sĩ: Phong Nhã) thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.

- Các liên đội thực hiện báo cáo việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn liên tịch tại đơn vị về Quận Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong báo cáo tổng kết năm học.

Đề nghị các liên đội nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn.

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn