Tham dự HKPĐ toàn quốc Khu vực IV – 2016 tại Bình Dương

* Đối với Khối Tiểu học và THCS:

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường có học sinh trong danh sách thực hiện một số công việc như sau:

+ Các trường chuẩn bị Hồ sơ thi đấu gồm:

- Học bạ (bản photo trang 01 và trang có ghi kết quả học tập, có xác nhận, đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm);

- Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao theo quy định của Nhà nước);

- Phiếu điểm học kỳ I năm học 2015 – 2016, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và có đóng dấu của nhà trường. (mẫu phiếu điểm).

Các Hồ sơ nêu trên gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cử cán bộ phụ trách đến nhận trực tiếp tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường đăng ký học sinh có tên trong Danh sách lên hệ thống thông tin quản lý (httt.hcm.edu.vn). Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để các em (​Danh sách đính kèm) được tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt.

Chú ý: Các đơn vị rà soát thông tin học sinh để tránh sai sót trong quá trình lập danh sách, gửi Hồ sơ và cấp giấy chứng nhận sau này.

Các trường TiH và THCS hoàn thành các nội dung nêu trên trước 11/03/2016.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: tổng hợp hồ sơ và bàn giao cho cán bộ phụ trách tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; chuyển dữ liệu trong chương trình (httt.hcm.edu.vn) về Sở theo qui trình.

* Đối với Trường THPT, trường tư thục:

+ Các trường chuẩn bị Hồ sơ thi đấu gồm: 

- Học bạ (bản photo trang 01 và trang có ghi kết quả học tập, có xác nhận, đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm);

- Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao theo quy định của Nhà nước);

- Phiếu điểm học kỳ I năm học 2015 – 2016, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và có đóng dấu của nhà trường. (mẫu phiếu điểm).

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cử cán bộ phụ trách đến nhận trực tiếp tại đơn vị.

- Các trường đăng ký học sinh có tên trong Danh sách lên hệ thống thông tin quản lý (httt.hcm.edu.vn). Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để các em (​Danh sách đính kèm) được tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt.

Chú ý: Các đơn vị rà soát thông tin học sinh để tránh sai sót trong quá trình lập danh sách, gửi Hồ sơ và cấp giấy chứng nhận sau này.​​

Các trường THPT, trường tư thục hoàn thành các nội dung nêu trên trước 11/03/2016.

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn