Kế hoạch Phổ cập bơi lội THPT giai đoạn 2016 - 2020

Về cập nhật số liệu học sinh cho Kế hoạch Phổ cập bơi lội trong các trường phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (gửi trường THPT Công lập và Ngoài công lập)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Để xây dựng Kế hoạch Phổ cập bơi lội trong các trường phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Phòng Giáo dục Trung học đã nhận được số liệu học sinh biết bơi của 104 trường THPT. Tuy nhiên còn một số đơn vị chưa gửi số liệu (theo file đính kèm).

Để kịp tiến độ xây dưng kế hoạch, phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị vào trang thông tin điện tử: Giáo dục Trung học - Mục BÁO CÁO - Khối trường THPT để cung cấp số liệu học sinh biết bơi. Thời hạn bổ sung số liệu: 3/6/2016.

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn