Thông báo lịch thi HK1 năm học 2018 - 2019

KHỐI THPT

Ngày

Buổi

Môn

Khối lớp

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ Hai

17/12/18

Chiều

Văn (90’)

Văn (120’)

Khối 10,11

Khối  12

13g40’ – 15g10’

13g40’ – 15g40’

Học tiết 8

Không học

Thứ Ba

18/12/18

Sáng

Lý (50’)

Sử (50’)

Khối 10,11,12

7g40’ – 8g30’ ;

9g00’ – 9g50’

Học tiết 4, 5

Chiều

Toán (90’)

Khối 10,11,12

13g40’ – 15g10’

Học tiết 8

Thứ Tư

19/12/18

Sáng

Hóa (50’)  

Địa (50’)

Khối 10,11,12

7g40’ – 8g30’ ;

9g00’ – 9g50’

Học tiết 4, 5

Chiều

Anh (60’)

Khối 10,11,12

13g40’–14g40’

Học tiết 8

Thứ Năm

20/12/18

Sáng

GDCD (50’) –

Sinh (50’)

Khối 10,11,12

7g40’ – 8g30’ ;

9g00’ – 9g50’

Học tiết 4, 5

KHỐI THCS

Ngày

Buổi

Môn

Khối lớp

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ Tư

12/12/18

Sáng

Ngữ Văn (90’)

Địa lý (45’)

Khối 6,9

7g40’ – 9g10’ ;

9g45’ – 10g30’

 

Chiều

Ngữ Văn (90’) 

Địa lý (45’)

Khối 7,8

13g40’ – 15g10’;

15g25’ - 16g10’

 

Thứ Sáu

14/12/18

Sáng

Toán (90’) 

Lịch Sử (45’)

Khối 6,9

7g40’ – 9g10’ ;

9g45’ – 10g30’

 

Chiều

Toán (90’)

Lịch Sử (45’)

Khối 7,8

13g40’ – 15g10’;

15g25’ - 16g10’

 

Thứ Hai

17/12/18

Sáng

Anh (60’)

Sinh học (45’)

Khối 6,9

7g40’– 8g40’ ;

9g00’ - 9g45’

Học tiết 4, 5

Chiều

Anh (60’)

Sinh học (45’)

Khối 7,8

13g40’– 14g40’ ;

15g05’ - 15g50’

 

Thứ Tư

19/12/18

Sáng

Vật Lý (45’)

GDCD (45’)

Khối 6,9

7g40’– 8g25’ ;

9g00’ - 9g45’

Học tiết 4, 5

Chiều

Vật Lý (45’)

GDCD (45’)

Khối 7,8

13g45’– 14g30’ ;

 15g00’ - 15g45’

 

Thứ Sáu

21/12/18

Sáng

Hóa (45’)

Khối 8,9

7g40’– 8g25’

Học tiết 3,4,5

 

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn