Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid – 19

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH,THCS VÀ THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

Số: 18/TB-NTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

Thông báo Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid – 19

Kính gửi: Phụ huynh học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm tại TP.HCM.

Thực hiện văn bản số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid – 19. Trường Ngô Thời Nhiệm thông báo đến Phụ huynh học sinh của trường về lịch nghỉ như sau:

 • Học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 08/03/2020.
 • Học sinh lớp 1 đến 11 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15/03/2020.

Trong thời gian tạm nghỉ, đề nghị Phụ huynh học sinh quản lý và nhắc nhở con em mình tự phòng dịch bệnh; tiếp tục học tập trực tuyến theo nội dung do giáo viên hướng dẫn.

Trân trọng thông báo!

HIỆU TRƯỞNG   

(Đã ký, đóng dấu)

                                                   

Tưởng Nguyên Sự

Đính kèm: 

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn