Đội ngũ giáo viên - các tổ bộ môn thuộc khối phổ thông

Tập thể nữ giáo viên

Tập thể nữ giáo viên

Tập thể nam giáo viên

Tập thể nam giáo viên

Tổ Toán

TTCM Phụ trách chung

Thay tran nguyen quoc van

Thầy Trần Nguyễn Quốc Văn ( Đại Học)

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

Thầy Huỳnh Quốc Vương ( Đại Học)

Số lượng giáo viên 49 (Trong đó có 9 giáo viên có trình độ trên đại học, 39 giáo viên có trình độ đại học)

To Toan

Tổ Lý

TTCM Phụ trách chung

Co nguyen le thuy an

Cô Nguyễn Lê Thủy An (Thạc sỹ)

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Thầy Võ Thiện Tâm (Đại Học)

 

Số lượng giáo viên 22 (Trong đó có 8 giáo viên có trình độ trên đại học, 14 giáo viên có trình độ đại học)

To ly

Tổ Hóa

TTCM Phụ trách chung

thay nguyen huu tai

Thầy Nguyễn Hữu Tài (Thạc sỹ)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

Thầy Nguyễn Tấn Phước (Thạc sỹ)

Số lượng giáo viên 15 (Trong đó có 5 giáo viên có trình độ trên đại học, 10 giáo viên có trình độ đại học)

To Hoa

Tổ Sinh

TTCM Phụ trách chung

Co BÙI THỊ MINH HẢI

Cô Bùi Thị Minh Hải (Thạc sỹ)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Thầy Trần Văn Toản (Đại học)

Số lượng giáo viên 13 (Trong đó có 6 giáo viên có trình độ trên đại học, 7 giáo viên có trình độ đại học)

To sinh

Tổ Sử

TTCM Phụ trách chung

Thay tran ngoc hai

Thầy Trần Ngọc Hải (Đại học)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

Thầy Lưu Xuân Trường  (Đại học)

Số lượng giáo viên 16(Trong đó có 4 giáo viên có trình độ trên đại học, 9 giáo viên có trình độ đại học)

to su

Tổ Địa

TTCM Phụ trách chung

co nguyen thi duc

Cô Nguyễn Thị Đức (Đại học)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Thầy Nguyễn Đình Phương (Đại học)

Số lượng giáo viên 11(Trong đó 11 giáo viên có trình độ đại học)

Tổ GDCD

TTCM Phụ trách chung

Thầy Triệu Quý Cận

Thầy Triệu Quý Cận (Đại học)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Thầy Lê Tiễn Sỹ (Đại học)

Số lượng giáo viên 8 (Trong đó có 1 giáo viên có trình độ trên đại học, 7 giáo viên có trình độ đại học)

Tổ Anh

TTCM Phụ trách chung

Thầy Nguyễn Thanh Sơn (Đại học)

Thầy Nguyễn Thanh Sơn (Đại học)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

Thầy Lý Văn Tý (Đại học)

Số lượng giáo viên 48 (Trong đó có 4 giáo viên có trình độ trên đại học, 37 giáo viên có trình độ đại học)

 

Tổ Văn

TTCM Phụ trách chung

Thầy Huỳnh Linh Sơn (Đại học)

Thầy Huỳnh Linh Sơn (Đại học)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Cô Hồ Thu Thảo (Đại học)

Số lượng giáo viên 43 (Trong đó có 12 giáo viên có trình độ trên đại học, 31 giáo viên có trình độ đại học)

To van

Tổ Văn - Thể - Mỹ

TTCM Phụ trách chung

thay le cong

Thầy Nguyễn Văn Công (Đại học)

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

Thầy Mã Văn Thể (Đại học)

 

Số lượng giáo viên 33 (Trong đó 26 giáo viên có trình độ đại học)

Tổ Tiểu Học

TTCM Phụ trách chung

Cô Mạc Thị Hà (Đại học)

Cô Mạc Thị Hà (Đại học)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Cô Hạ Thị Linh (Đại học)

Số lượng giáo viên 41 (Trong đó có 1 giáo viên có trình độ trên đại học, 32 giáo viên có trình độ đại học)

to tieu hoc

Tổ Tin Học

TTCM Phụ trách chung

Thầy Văn Kim Châu (Thạc sỹ)

Thầy Văn Kim Châu (Thạc sỹ)

 

TTCM phụ trách cơ sở Bình Dương

 

Thầy Phạm Giang Trường Quốc (Đại học)

Số lượng giáo viên 21 (Trong đó có 2 giáo viên có trình độ trên đại học, 12 giáo viên có trình độ đại học)

to tin

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn