Bình Dương, kiểm tra định kỳ tháng 9 năm 2015

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG 9 NĂM 2015

(  KHỐI 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 )

TDM, ngày 25 tháng 8 năm 2015

I.LỊCH KIỂM TRA:

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

MÔN HỌC

GHI CHÚ

THỨ HAI

14/9/2015

SÁNG

8h15 – 9h45

VĂN (90p)

GVCN nhắc HS có mặt tại phòng KT trước 15p của mỗi buổi KT.

CHIỀU

13h30 – 15h00

TOÁN (90p)

THỨ BA

15/9/2015

SÁNG

7h30 – 8h15

LÝ (45p)

8h20 – 9h05

ANH (45p)

CHIỀU

13h30 – 14h15

HÓA (45p)

Ghi chú:

L11, L12 kiểm tra các môn theo khối thi cụ thể như sau:

 • Khối A: T – L – H – V – A ( 11A1, 11A2,11A3, 12A1, 12A2 )
 • Khối A1: T – L – V – A ( 11A4, 11A5, 12A3)
 • Khối D, C, CB : T – V – A ( 11A6,11A7,12A4, 12A5, 12A6 )

L8 đến L10 : T – L – H – V – A  ;  

Lớp 6, 7: T – V – A – L .

II.    LÀM ĐỀ KIỂM TRA:

1. Nội dung kiểm tra: Kiến thức và kỹ năng trong  06 tuần đầu năm học.

2. Hình thức đề kiểm tra:  

 + Khối 12

 • Văn – Toán: tự luận.
 • Tiếng Anh: trắc nghiệm và tự luận.
 • Lý – Hóa : Trắc nghiệm.

+ Các khối còn lại :

 • Văn – Toán – Lý – Hóa: tự luận
 • Tiếng Anh : trắc nghiệm.

3. Trách nhiệm của TTCM/TPCM:

 • Họp thống nhất nội dung, cấu trúc, thang điểm đề KT phù hợp và phổ biến cho GVBM ở các cơ sở nắm rõ để ôn tập cho HS.
 • Phân công GV làm đề, đáp án chi tiết và thang điểm cụ thể cho từng nội dung.
 • Tổng hợp các đề từ GVBM và chọn lọc đề thích hợp, chính xác kiến thức + cấu trúc, nộp lại cho BGH hạn chót ngày 07/9/2015.

III. COI KIỂM TRA:

 • GV coi kiểm tra theo phân công ( niêm yết PGV ngày 11/9/2015 ).
 • GV coi kiểm tra phải có mặt tại PGV trước 15 phút của mỗi buổi KT.
 • Các tiết không kiểm tra: dạy học bình thường theo KTB.

VI. CHẤM BÀI VÀ LÀM ĐIỂM:

 • TTCM và TPCM: Hướng dẫn cho GV chấm bài theo đáp án và thang điểm.
 • GVBM:
  • Chấm bài theo sự phân công của TTCM và TPCM.
  • Ghi điểm vào danh sách lớp, hạn chót ngày 21/9/2015.
 • Giáo vụ : Hoàn thành thống kê điểm số ngày 24/9/2015.
 • GVCN :  Hoàn thành ghi sổ liên lạc cho HS chậm nhất cuối ngày 30/9/2015.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duật Tu

 

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn