Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Ba công khai

Ba công khai năm học 2019 - 2020

Ba công khai năm học 2019 - 2020. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Công khai chất lượng giáo dục thực tế

Công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

Công khai cơ sở vật chất của trường

Cam kết chất lượng giáo dục của trường

Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359