Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Ba công khai

Ba công khai năm học 2020 - 2021

Ba công khai năm học 2020 - 2021. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên
  • Công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Xem chi tiết
Công khai cơ sở vật chất của trường
Cam kết chất lượng giáo dục của trường
  • Cam kết chất lượng giáo dục của trường: Xem chi tiết
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359