Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Ba công khai

Ba công khai năm học 2021 - 2022

Ba công khai năm học 2021 - 2022. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.

Xem

Tải xuống Xem trên Điện thoại

Xem

Tải xuống Xem trên Điện thoại

Xem

Tải xuống Xem trên Điện thoại

Xem

Tải xuống Xem trên Điện thoại
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359