Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Ba công khai

Ba công khai năm học 2022 - 2023

Ba công khai năm học 2022 - 2023. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Cam kết chất lượng giáo dục của trường
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường năm học 2021 – 2022
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2021 – 2022
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai thông tin cơ sở vật chất Cơ sở Thủ Đức của trường năm học 2022 - 2023
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai thông tin cơ sở vật chất Cơ sở Gò Vấp của trường năm học 2022 - 2023
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai thông tin cơ sở vật chất Cơ sở Bình Tân của trường năm học 2022 - 2023
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359