Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Ba công khai

Ba công khai năm học 2024 - 2025

Ba công khai năm học 2024 - 2025. Công khai chất lượng giáo dục thực tế; cam kết chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023 - 2024
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Cam kết chất lượng giáo dục của trường năm học 2024 - 2025
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2024 - 2025
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai cơ sở vật chất của trường tại Thành phố Thủ Đức năm học 2024 - 2025
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Công khai cơ sở vật chất của trường tại Bình Tân năm học 2024 - 2025
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359