Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Ban giám hiệu
/ Giới thiệu / Đội ngũ nhân sự / Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG Phổ thông HCM

Tưởng Nguyên Sự
Thầy Tưởng Nguyên Sự
Từ năm 2011 đến 2018 là phó Hiệu trưởng. Từ năm 2018 là Hiệu trưởng. Thầy Tưởng Nguyên Sự là cử nhân đại học sư phạm kỹ thuật, thạc sĩ CNTT.
Huỳnh Linh Sơn
Thầy Huỳnh Linh Sơn
Phó hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến nay.
Trần Nguyễn Quốc Văn
Thầy Trần Nguyễn Quốc Văn
Phó hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến nay.
Nguyễn Hữu Tài
Thầy Nguyễn Hữu Tài
Phó hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2023 đến nay.

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG Phổ thông BD

Trần Anh Dũng
Thầy Trần Anh Dũng
Hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiêm Bình Dương từ tháng 03/2018 đến nay.
Đặng Thị Bích Liễu
Đặng Thị Bích Liễu
Trợ lý BGH (2005 - 2007). Phó HT trường NTN TP.HCM (2008 - 2012). HT trường mầm non TP.HCM (2009 - 06/2014). Phó HT trường NTN Bình Dương, kiêm Chủ tịch Công Đoàn nhà trường từ 2014 đến nay.
Vũ Văn Hiến
Thầy Vũ Văn Hiến
Phó Hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm Bình Dương từ tháng 08/2020 đến nay.
Võ Thiện Tâm
Thầy Võ Thiện Tâm
Phó hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm Bình Dương từ năm 2021 đến nay.

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG Mầm non HCM

Trần Thị Ngọc Sương
Trần Thị Ngọc Sương
Hiệu trưởng từ tháng 11/2021 đến nay.
Quan Nguyễn Thục Vy
Quan Nguyễn Thục Vy
Phó Hiệu trưởng từ tháng 09/2014 đến nay.
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Phó Hiệu trưởng từ tháng 10/2018 đến nay.

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG Mầm non BD

Lê Thị Duyên
Lê Thị Duyên
Hiệu trưởng từ tháng 04/2016 đến nay.
Trần Thị Phương Chi
Trần Thị Phương Chi
Phó Hiệu trưởng từ tháng 12/2021 đến nay.
Hoàng Thị Hương
Hoàng Thị Hương
Phó Hiệu trưởng từ tháng 04/2022 đến nay.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359