Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 theo quyết định số 3991/QĐ-BGDĐT, ngày 26/9/2014 của Bộ GDĐT
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014
Tác giả: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Người đăng: Nguyễn Lê Điệp
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359