Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc năm 2016

Trường Ngô Thời Nhiệm được Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng bằng khen đã có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính Giai đoạn 2015 - 2016
Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc năm 2016
Người đăng: Nguyễn Lê Điệp
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359