Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019

Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước theo quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 13/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Người đăng: Nguyễn Lê Điệp
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359