Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt năm học 2022 - 2023

Công Đoàn trường Ngô Thời Nhiệm được Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt năm học 2022 - 2023.

Công Đoàn trường Ngô Thời Nhiệm được Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt năm học 2022 - 2023 theo quyết định số 300/QĐ-CĐN ngày 21 tháng 8 năm 2023

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt năm học 2022 - 2023
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt năm học 2022 - 2023
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359