Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022 theo quyết định số 66/QĐKT-LĐLĐ ngày 27 tháng 7 năm 2022

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022 theo quyết định số 66/QĐKT-LĐLĐ ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359