Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016

Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016

Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016 theo quyết định số 315-QĐ/TWĐTN ngày 04 tháng 7 năm 2016 của ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359