Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tuyển sinh / Thông tin tuyển sinh

Các nhóm môn học khối THPT năm học 2024 - 2025 tại trường Ngô Thời Nhiệm

Trường Ngô Thời Nhiệm xây dựng 07 nhóm môn học cho khối 10, 11 và 06 nhóm môn học cho khối 12, năm học 2024 - 2025.
Các nhóm môn học khối THPT năm học 2024 - 2025 tại trường Ngô Thời Nhiệm
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359