Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Học sinh

Chúc mừng các em đã đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022 - 2023

Đã có kết quả học sinh giỏi cấp thành phố năm 2022 - 2023. Ghi nhận bao công sức, nỗ lực và xin chúc mừng các thầy cô và học sinh...

Đã có kết quả học sinh giỏi cấp thành phố năm 2022 - 2023. Ghi nhận bao công sức, nỗ lực và xin chúc mừng các thầy cô và học sinh. Mong quý thầy cô và các em tiếp tục cố gắng và thành công hơn nữa góp phần nâng cao học hiệu của nhà trường.

Chúc mừng các em đã đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022 - 2023
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359