Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Tin tức nhà trường

Chuyên đề Vui cùng hoá học được tổ KHTN thực hiện dưới cờ

Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại cơ sở Thủ Đức được tổ KHTN thực hiện tiết chuyên đề Vui cùng hoá học. Qua tiết sinh hoạt giúp học sinh hiểu rõ hơn về môn Hoá và những ứng dụng...

Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại cơ sở Thủ Đức được tổ KHTN thực hiện tiết chuyên đề Vui cùng hoá học. Qua tiết sinh hoạt  giúp học sinh hiểu rõ hơn về môn Hoá và những ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày.


Tác giả: Nguyễn Lê Điệp
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359