Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Chuyển trường
/ Tuyển sinh
Chuyển trường
- Chuyển trường
Filter:
Chuyển trường
Hướng dẫn PHHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống 02-10-2023
Hướng dẫn PHHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống
Hướng dẫn PHHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh (PHHS) đăng ký chuyển trường trực tiếp.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359