Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Cơ sở vật chất
/ Giới thiệu
Cơ sở vật chất
- Hiện tại Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm có 4 cơ sở dành cho bậc Trung học và 2 cơ sở dành cho bậc Mầm non ở Tp. HCM và tỉnh Bình Dương
Filter:

Hiện tại Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm có 4 cơ sở dành cho bậc Trung học và 2 cơ sở dành cho bậc Mầm non ở Tp. HCM và tỉnh Bình Dương

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Bình Tân 02-04-2022
Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Bình Tân
Trường Ngô Thời Nhiệm Bình Tân tọa lạc tại khu dân cư Hoàng Nam, bao gồm trường Mầm non, trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm và khu dân cư hiện đại, nhiều tiện ích nhất Tp.HCM
Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức 01-02-1999
Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức
Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức trải qua 3 giai đoạn xây dựng, nâng cấp đến nay đã được đầu tư hiện đại
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359