Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Công đoàn cơ sở trường học xuất sắc - Năm học 2010-2011

Trường Ngô Thời Nhiệm được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ Công đoàn cơ sở trường học xuất sắc - Năm học 2010-2011

Trường Ngô Thời Nhiệm được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ Công đoàn cơ sở trường học xuất sắc - Năm học 2010-2011.

Công đoàn cơ sở trường học xuất sắc - Năm học 2010-2011
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359