Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Công đoàn cơ sở
/ Giới thiệu / Tổ chức Đoàn thể
Công đoàn cơ sở
- Công Đoàn là cầu nối giữa đội ngũ giáo viên, nhân viên và Hội đồng quản trị nhà trường.
Filter:

Công Đoàn là cầu nối giữa đội ngũ giáo viên, nhân viên và Hội đồng quản trị nhà trường. Quán triệt sâu sắc chức năng tham gia quản lý và vai trò vận động, giám sát, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động và sử dụng lao động. Công Đoàn tham mưu với chính quyền thực hiện nghiêm các chế độ chính sách và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tạo điều kiện cho đội ngũ thăng tiến.

Đại hội Công Đoàn cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 25-03-2023
Đại hội Công Đoàn cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chiều ngày 25/03/2023 CĐCS Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2023-2028.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359