Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Thông báo

Công văn số 129/NTN-VP về việc tăng cường thực hiện phòng dịch Covid-19

Căn cứ công văn số 1820/SGDĐT-CTTT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359