Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đảng Bộ
/ Giới thiệu / Tổ chức Đoàn thể
Đảng Bộ
Đảng Bộ

Đảng Bộ Ngô Thời Nhiệm có 5 Chi Bộ với gần 100 Đảng viên. Liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Gọi điện thoại