Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đảng Bộ
/ Giới thiệu / Tổ chức Đoàn thể
Đảng Bộ
- Đảng Bộ
Filter:

Đảng Bộ Ngô Thời Nhiệm có 5 Chi Bộ với gần 100 Đảng viên. Liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359