Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017 theo quyết định số 4441/QĐ-KT ngày 17/8/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017 theo quyết định số 4441/QĐ-KT ngày 17/8/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359