Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021 theo quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021
Tác giả: Chủ tịch UBND TP.HCM
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359