Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Cơ sở vật chất / KGVH Hồ Chí Minh

Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.
Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359