Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Đạt giải khuyến khích cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 2 - Năm 2012

Trường Ngô Thời Nhiệm Đạt giải khuyến khích cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 2 - Năm 2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cùng VietnamAirlines tổ chức.
Đạt giải khuyến khích cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 2 - Năm 2012
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359