Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức theo quyết định số 8055/QĐ-UBND ngày 17/10/2022

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức theo quyết định số 8055/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359