Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đội ngũ nhân sự
/ Giới thiệu
Đội ngũ nhân sự
- Đội ngũ Giáo viên của trường trên 95% là giáo viên cơ hữu, làm việc cả ngày ở trường; một số giáo viên còn kiêm nhiệm quản lý học sinh nội trú...
Filter:
Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ Giáo viên của trường trên 95% là giáo viên cơ hữu, làm việc cả ngày ở trường; một số giáo viên còn kiêm nhiệm quản lý học sinh nội trú. Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên, để người thầy có “Trái tim mở” sẽ là cầu nối để những thế hệ học sinh không khép chặt hồn mình trước những vấn đề xã hội - cuộc sống xung quanh.

Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359