Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017

Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359