Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

UBND Thành phố tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 theo quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020
Tác giả: UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359