Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Thành tích đạt được / Nhà trường

Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012

Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012
Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359