Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2018-2019

Trường Ngô Thời Nhiệm được Ban chấp hành Đoàn THCS Hồ Chí Minh Quận 9 tặng cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2018-2019
Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2018-2019
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359