Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

Đổi mới - Sáng tạo
Nhân ái - Bao dung
Kỷ cương - Trách nhiệm

HỌC SINH

Năng động - Tích cực
Trung thực - Tự tin
Hòa nhập - Vươn lên

BẢN ĐỒ
Quý PHHS vui lòng Chọn cơ sở cần liên hệ để có những thông tin tuyển sinh chính xác nhất tại mỗi thời điểm của từng cơ sở.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359