Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Giáo dục kiến thức
/ Giáo dục
Giáo dục kiến thức
- Giáo dục kiến thức
Filter:
Giáo dục kiến thức
Đền tưởng niệm các vua Hùng và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên năm học 2017 - 2018 16-05-2018
Đền tưởng niệm các vua Hùng và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên năm học 2017 - 2018
Ngày 16.05.2018, chương trình học tập trải nghiệm thực tế ngoài nhà trường tại đền tưởng niệm các vua Hùng - Quận 9, đây là một quần thể công trình đặc sắc, có giá trị cao về cảnh quan, kiến trúc...
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359