Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Giáo dục kiến thức
/ Giáo dục
Giáo dục kiến thức
- Giáo dục kiến thức
Filter:
Giáo dục kiến thức
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát thành phần Hóa học, Sinh học của tinh dầu Tía Tô 16-07-2022
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát thành phần Hóa học, Sinh học của tinh dầu Tía Tô
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát thành phần Hóa học, Sinh học của tinh dầu Tía Tô
Thầy trò chế tạo máy đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và máy đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu 14-04-2022
Thầy trò chế tạo máy đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và máy đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu
Thầy trò chế tạo máy đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và máy đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359