Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Giáo dục từ gia đình
/ Giáo dục / Giáo dục toàn diện
Giáo dục từ gia đình
- Giáo dục từ gia đình
Filter:
Không phải chỉ nhà trường mà phụ huynh và học sinh cần hiểu rõ Giáo dục ngày nay phải xác định 4 trụ cột quan trọng là: “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Nhà trường phải đào tạo học sinh một cách toàn diện với phẩm chất đạo đức vốn có của người Việt nam chân chính. Làm cho người học xác định động cơ học tập, phấn đấu suốt quá trình học tập là: biết làm, biết hợp tác và tự hoàn thiện mình. Bốn trụ cột này có mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời nhưng dạy đạo đức là then chốt để tiến tới các mục tiêu Đức-Trí-Thể-Mỹ. Nói cách khác chúng ta cần nhận thức: “nhiệm vụ giáo dục phổ thông là dạy người”.

Phụ huynh cần thấy rõ giáo dục đạo đức học sinh là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội. Giáo dục đạo đức học sinh là “thiên chức” của người giáo viên. Trách nhiệm giáo dục học sinh là nhiệm vụ của cả xã hội, gia đình và nhà trường. Nếu xã hội và gia đình buông lơi thì nhà trường khó mà đạt được kết quả giáo dục tốt.

Phụ huynh cũng cần hiểu những yếu tố dẫn đến kết quả giáo dục là:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra:

“Hiền – dữ đâu phải là  tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”

Con người sinh ra vốn không thiện, không ác do hoàn cảnh tạo nên .Nhân cách đứa trẻ được hình thành thông qua hoạt động làm cho trẻ nhận biết từ đơn sơ đến phức tạp. Những câu truyện kể, những  lời hát ru của bà, của mẹ để lại trong tâm hồn trẻ những kỷ niệm êm đềm tạo cho trẻ thế giới an toàn, tình cảm thương yêu trìu mến của cha mẹ. Tất cả các thành phần của nhân cách hoà nhập vào nhau, tác động đến đứa trẻ. Đó là tấm gương lớn, phản ảnh toàn diện nhân cách của cha mẹ, người bà, của anh chị em trong gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ. Gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng con trẻ để đạt được kết quả tốt. Đó là đáp ứng những yêu cầu của trẻ: ăn no, đủ mặc, được học tập, lao động để phát triển hoàn thiện nhân cách.

Gia đình nào cũng có người đi học, ai cũng trăn trở, lo toan cho con em ăn học và kỳ vọng ở con. Vậy nên cho con “cần câu” để câu, kiếm cách sinh nhai chứ không cho cá để ăn ngay, rồi sẽ không biết làm gì. Đừng vì thương con và tìm mọi cách xin điểm, học thêm vô lối, thậm chí bày cách cho con gian lận trong thi cử, cho con ăn diện, xin học, chạy chọt vào trường này trường nọ để hơn người. Điều đó chỉ làm thui chột ý chí phấn đấu của con em mình, tạo cho con em mình tính lười nhác, ỷ lại, ích kỷ. Kinh nghiệm cho thấy phụ huynh có phương pháp giáo dục con cái, biết phối hợp với nhà trường thì học sinh đó có nhiều điều kiện rèn luyện phấn đấu, và thường là học sinh ngoan, học tốt. Nhà trường là nơi rèn luyện, giáo dục cho học sinh cả về kiến thức lẫn nhân cách,  giúp các em biết sáng tạo, vận dụng tri thức,  phát triển tư duy để sau này biết cách tự học suốt đời. Thế nên, phụ huynh học sinh còn thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để phối hợp giáo dục con em mình.

Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359