Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đội ngũ giáo viên
/ Giới thiệu / Đội ngũ nhân sự / Giáo viên

GIÁO VIÊN NỔI BẬT

Dương Thị Hà Dân
Dương Thị Hà Dân
- môn Sinh Học
()
Nguyễn Ngọc Hải
Thầy Nguyễn Ngọc Hải
- môn Lịch Sử
()
Lê Thanh Hải
Thầy Lê Thanh Hải
- môn Lịch Sử
()
Nguyễn Đình Phương
Thầy Nguyễn Đình Phương
- môn Địa Lý
()
Võ Thị Hồng Khiêm
Võ Thị Hồng Khiêm
- môn Tiếng Anh
()
Huỳnh Quốc Thắng
Thầy Huỳnh Quốc Thắng
- môn Toán Học
()
Hoàng Văn Hoan
Thầy Hoàng Văn Hoan
- môn Thể Dục
()
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung
- môn Ngữ Văn
()
Nguyễn Thị Nhã Ý
Nguyễn Thị Nhã Ý
- môn Sinh Học
()
Phan Minh Thành
Thầy Phan Minh Thành
- môn Mỹ Thuật
()
GIÁO VIÊN KHTN
Gồm 6 giáo viên. Trong đó 4 Đại học và 2 Thạc sĩ
Dương Thị Hà Dân
Dương Thị Hà Dân
- môn Sinh Học
()
Phạm Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Phạm Nguyễn Thị Hồng Nguyên
- môn Hóa Học
()
Nguyễn Hà Phương Thảo
Nguyễn Hà Phương Thảo
- môn Sinh Học
()
Trịnh Thị Thanh Vinh
Trịnh Thị Thanh Vinh
- môn Sinh Học
()
Nguyễn Thị Nhã Ý
Nguyễn Thị Nhã Ý
- môn Sinh Học
()
Nguyễn Hoài Trọng
Thầy Nguyễn Hoài Trọng
- môn Sinh Học
()
GIÁO VIÊN Toán
Gồm 17 giáo viên. Trong đó 12 Đại học và 5 Thạc sĩ
Đặng Văn Ngoan
Thầy Đặng Văn Ngoan
- môn Toán Học
()
Hà Thị Xuân Sang
Hà Thị Xuân Sang
- môn Toán Học
()
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
- môn Toán Học
()
Nguyễn Thị Vy Vy
Nguyễn Thị Vy Vy
- môn Toán Học
()
Huỳnh Quốc Thắng
Thầy Huỳnh Quốc Thắng
- môn Toán Học
()
Nguyễn Phước Thiện
Thầy Nguyễn Phước Thiện
- môn Toán Học
()
Nguyễn Thị Chí Thanh
Nguyễn Thị Chí Thanh
- môn Toán Học
()
Phan Thị Kiều Anh
Phan Thị Kiều Anh
- môn Toán Học
()
Ngô Thị Thu Hiền
Ngô Thị Thu Hiền
- môn Toán Học
()
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- môn Toán Học
()
Lê Thị Hương
Lê Thị Hương
- môn Toán Học
()
Lý Thị Nguyệt Liêm
Lý Thị Nguyệt Liêm
- môn Toán Học
()
Trần Nguyễn Phi Phụng
Trần Nguyễn Phi Phụng
- môn Toán Học
()
Đào Thị Thu Hường
Đào Thị Thu Hường
- môn Toán Học
()
Võ Văn Nhiên
Thầy Võ Văn Nhiên
- môn Toán Học
()
Trần Đức Thái
Thầy Trần Đức Thái
- môn Toán Học
()
Lê Văn Thiện
Thầy Lê Văn Thiện
- môn Toán Học
()
GIÁO VIÊN Ngoại ngữ
Gồm 9 giáo viên. Trong đó 8 Đại học và 1 Thạc sĩ
Nguyễn Thành Trung
Thầy Nguyễn Thành Trung
- môn Tiếng Anh
()
Trần Thiện Ánh Nga
Trần Thiện Ánh Nga
- môn Tiếng Anh
()
Nguyễn Thị Huyên Hà
Nguyễn Thị Huyên Hà
- môn Tiếng Anh
()
Cao Thị Ngân
Cao Thị Ngân
- môn Tiếng Anh
()
Võ Thị Hồng Khiêm
Võ Thị Hồng Khiêm
- môn Tiếng Anh
()
Đặng Thị Thúy Nga
Đặng Thị Thúy Nga
- môn Tiếng Anh
()
Nguyễn Xuân Bích
Thầy Nguyễn Xuân Bích
- môn Tiếng Anh
()
Dương Thị Thu Hương
Dương Thị Thu Hương
- môn Tiếng Anh
()
Nguyễn Thanh Sơn
Thầy Nguyễn Thanh Sơn
- môn Tiếng Anh
()
GIÁO VIÊN Văn
Gồm 7 giáo viên. Trong đó 6 Đại học và 1 Thạc sĩ
Ngô Hoàng Thi
Ngô Hoàng Thi
- môn Ngữ Văn
()
Vũ Thị Hồng Sơn
Vũ Thị Hồng Sơn
- môn Ngữ Văn
()
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung
- môn Ngữ Văn
()
Nguyễn Văn Hùng
Thầy Nguyễn Văn Hùng
- môn Ngữ Văn
()
Hồ Hoàng Linh
Thầy Hồ Hoàng Linh
- môn Ngữ Văn
()
Phan Duy Tấn
Thầy Phan Duy Tấn
- môn Ngữ Văn
()
Hồ Thu Thảo
Hồ Thu Thảo
- môn Ngữ Văn
()
GIÁO VIÊN VTM
Gồm 9 giáo viên. Trong đó 1 Cao đẳng, 6 Đại học và 2 Thạc sĩ
Phí Thị Thu Hiền
Phí Thị Thu Hiền
- môn Âm Nhạc
()
Phan Minh Thành
Thầy Phan Minh Thành
- môn Mỹ Thuật
()
Trần Thị Hà Xuyên
Trần Thị Hà Xuyên
- môn Âm Nhạc
()
Đặng Đình Đàn
Thầy Đặng Đình Đàn
- môn Âm Nhạc
()
Trần Quang Ân Tâm
Thầy Trần Quang Ân Tâm
- môn Âm Nhạc
()
Trần Thị Ngọc Liễu
Trần Thị Ngọc Liễu
- môn Mỹ Thuật
()
Lê Anh Tuấn
Thầy Lê Anh Tuấn
- môn Mỹ Thuật
()
Thạch Thế Ngọc
Thầy Thạch Thế Ngọc
- môn Mỹ Thuật
()
Lê Văn Công
Thầy Lê Văn Công
- môn Thể Dục
()
GIÁO VIÊN KHXH
Gồm 5 giáo viên. Trong đó 3 Đại học và 2 Thạc sĩ
Lê Thanh Hải
Thầy Lê Thanh Hải
- môn Lịch Sử
()
Nguyễn Đình Phương
Thầy Nguyễn Đình Phương
- môn Địa Lý
()
Ngô Thị Thu Nguyệt
Ngô Thị Thu Nguyệt
- môn Giáo Dục Công Dân
()
Nguyễn Thị Mỹ Trang
Nguyễn Thị Mỹ Trang
- môn Địa Lý
()
Nguyễn Ngọc Hải
Thầy Nguyễn Ngọc Hải
- môn Lịch Sử
()
GIÁO VIÊN Tin
Gồm 5 giáo viên. Trong đó 4 Đại học và 1 Thạc sĩ
Nguyễn Minh Vương
Thầy Nguyễn Minh Vương
- môn Tin học
()
Nguyễn Thanh Bình
Thầy Nguyễn Thanh Bình
- môn Tin học
()
Lưu Phước An
Thầy Lưu Phước An
- môn Tin học
()
Nguyễn Văn Học
Thầy Nguyễn Văn Học
- môn Tin học
()
Văn Kim Châu
Thầy Văn Kim Châu
- môn Tin học
()
GIÁO VIÊN TiH
Gồm 7 giáo viên. Trong đó 4 Đại học và 3 Thạc sĩ
Trịnh Hoài Phong
Thầy Trịnh Hoài Phong
- môn Tiểu Học
()
Nguyễn Ngọc Bích Trâm
Nguyễn Ngọc Bích Trâm
- môn Tiểu Học
()
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
- môn Tiểu Học
()
Phạm Thị Thu Đông
Phạm Thị Thu Đông
- môn Tiểu Học
()
Mạc Thị Hà
Mạc Thị Hà
- môn Tiểu Học
()
Phạm Thị Thùy Trinh
Phạm Thị Thùy Trinh
- môn Tiểu Học
()
Nguyễn Thị Phương Nga
Nguyễn Thị Phương Nga
- môn Tiểu Học
()
GIÁO VIÊN Giám thị - Nội trú
Gồm 4 giáo viên. Trong đó 1 Cao đẳng và 3 Đại học
Hoàng Văn Hoan
Thầy Hoàng Văn Hoan
- môn Thể Dục
()
Đỗ Ngọc Bình
Thầy Đỗ Ngọc Bình
- môn GD Quốc Phòng An Ninh
()
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
- môn Ngữ Văn
()
Phùng Thảo Linh
Phùng Thảo Linh
- môn Toán Học
()
GÓC CẢM NHẬN
Tôi cảm thấy may mắn khi được dạy trong môi trường năng động với những đồng nghiệp chan hoà, dễ mến
Tôi cảm thấy may mắn khi được dạy trong môi trường năng động với những đồng nghiệp chan hoà, dễ mến
Tôi cảm thấy may mắn khi được dạy trong môi trường năng động với những đồng nghiệp chan hoà, dễ mến
Giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tâm huyết với nghề
Giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tâm huyết với nghề
Giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tâm huyết với nghề
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359