Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đội ngũ giáo viên
/ Giáo viên

GIÁO VIÊN NỔI BẬT

Dương Thị Hà Dân
Dương Thị Hà Dân
GV Sinh - Tổ Phó
Nguyễn Ngọc Hải
Nguyễn Ngọc Hải
GV Sử - Tổ Trưởng
.
Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải
GV Sử - Tổ Phó
Nguyễn Đình Phương
Nguyễn Đình Phương
GV Địa - Tổ Phó
Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Hữu Tài
GV Hóa - Tổ Trưởng

GIÁO VIÊN Tổ Toán

GIÁO VIÊN Tổ Tự Nhiên

Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Hữu Tài
GV Hóa - Tổ Trưởng
Dương Thị Hà Dân
Dương Thị Hà Dân
GV Sinh - Tổ Phó

GIÁO VIÊN Tổ Văn

GIÁO VIÊN Tổ Ngoại Ngữ

GIÁO VIÊN Tổ Xã Hội

Nguyễn Ngọc Hải
Nguyễn Ngọc Hải
GV Sử - Tổ Trưởng
.
Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải
GV Sử - Tổ Phó
Nguyễn Đình Phương
Nguyễn Đình Phương
GV Địa - Tổ Phó

GIÁO VIÊN Tổ Văn Thể Mỹ

GIÁO VIÊN Tổ Tin Học

GIÁO VIÊN Tổ Tiểu Học

GÓC CẢM NHẬN
Tôi cảm thấy may mắn khi được dạy trong môi trường năng động với những đồng nghiệp chan hoà, dễ mến
Tôi cảm thấy may mắn khi được dạy trong môi trường năng động với những đồng nghiệp chan hoà, dễ mến
Tôi cảm thấy may mắn khi được dạy trong môi trường năng động với những đồng nghiệp chan hoà, dễ mến
Giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tâm huyết với nghề
Giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tâm huyết với nghề
Giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tâm huyết với nghề
Gọi điện thoại