Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022

Trường Ngô Thời Nhiệm được Giám đốc sở GD và ĐT Tp. HCM tặng Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359