Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Giấy khen trường có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở quận Bình Tân

Giấy khen trường có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở quận Bình Tân theo quyết định số 54/QĐ-UBND quận Bình Tân ngày 09 tháng 7 năm 2021

Giấy khen trường có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở quận Bình Tân theo quyết định số 54/QĐ-UBND quận Bình Tân ngày 09 tháng 7 năm 2021

Giấy khen trường có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở quận Bình Tân
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359