Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Giấy khen trường Đã có thành tích tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Giấy khen trường Đã có thành tích tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Giấy khen trường Đã có thành tích tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 theo quyết định số 3327/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy khen trường Đã có thành tích tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359