Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Giấy khen trường Đã Hoàn thành xuất sắc hoạt động Thể thao và Y tế học đường năm học 2022-2023

Giấy khen trường Đã Hoàn thành xuất sắc hoạt động Thể thao và Y tế học đường năm học 2022-2023

Giấy khen trường Đã Hoàn thành xuất sắc hoạt động Thể thao và Y tế học đường năm học 2022-2023 theo quyết định số 3154/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy khen trường Đã Hoàn thành xuất sắc hoạt động Thể thao và Y tế học đường năm học 2022-2023
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359