Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Tin chuyên môn

[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
Kế hoạch kiểm tra khối Tiểu học
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Kế hoạch kiểm tra khối THCS và THPT
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359