Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Tin chuyên môn

[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 các khối tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023
Tác giả: Huỳnh Linh Sơn
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359